HIGH SCHOOL MAJORETTE LINE DANCE TWIRL

Team

Judge 1 Scores

Pen

Total

Rank

Judge 2 Scores

Pen

Total

Rank

Total

Rank

Final

Twirl-M's

14.50

14.40

14.70

14.70

15.00

1.70

71.60

1

15.00

13.80

15.50

15.50

15.00

1.70

73.10

1

144.70

2

1

Revolutions Twirling Club

14.70

14.70

14.50

14.00

14.50

3.60

68.80

2

14.80

14.00

15.00

13.00

14.50

3.60

67.70

2

136.50

4

2

Kelly's Kuties - Melville Majorettes

13.50

14.30

14.70

13.70

14.50

4.10

66.60

4

13.00

14.50

14.80

13.00

14.80

4.10

66.00

3

132.60

7

3

Baker County High School

13.50

13.70

14.30

14.30

14.50

3.50

66.80

3

14.00

13.50

13.50

13.30

14.50

3.50

65.30

4

132.10

7

4

Belchertown Twirlers

12.20

11.70

12.00

12.50

12.50

0.90

60.00

6

13.50

12.00

13.50

12.50

13.50

0.90

64.10

5

124.10

11

5

Oakville Tiger Twilers

13.50

13.50

13.70

13.00

13.50

3.80

63.40

5

12.00

12.00

12.80

11.50

14.50

3.80

59.00

6

122.40

11

6

HIGH SCHOOL MAJORETTE LINE SHOW TWIRL

Team

Judge 1 Scores

Pen

Total

Rank

Judge 2 Scores

Pen

Total

Rank

Total

Rank

Final

Sterling Silver Studio

14.50

14.50

14.50

14.00

14.50

0.60

71.40

1

16.00

15.50

15.00

16.20

16.00

0.60

78.10

1

149.50

2

1

Kelly's Kuties - Melville Majorettes

14.00

14.00

14.20

14.00

14.50

1.40

69.30

2

16.50

15.00

16.00

15.60

16.00

1.40

77.70

2

147.00

4

2

Belchertown Twirlers

13.50

13.70

13.50

13.20

13.70

0.00

67.60

3

14.00

14.50

13.30

15.00

14.20

0.00

71.00

3

138.60

6

3